Tarieven

Tarieven

Al naar gelang uw zaak en financiële positie kan RAEDT advocatuur uw zaak in behandeling nemen op basis van:

 

Verschotten 

Naast de kosten voor de werkzaamheden van de advocaat, dient u met name in het geval van procedures rekening te houden met verschotten. Verschotten zijn alle kosten die niet verwerkt zijn in ons uurtarief of die niet worden gedekt door de gefinancierde rechtsbijstand, zoals onder andere griffierecht, legeskosten, deurwaarderskosten of kosten van een deskundige.

Eventuele verschotten worden bij u in rekening gebracht middels de maandelijkse declaraties. 

Gratis kennismakingsgesprek

Elke zaak is anders, dit heeft ook zijn weerslag op de kosten. Wanneer u contact opneemt met RAEDT advocatuur kan aan u een inschatting worden geven van de te maken kosten. U kunt ook kiezen voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Tijdens dit gesprek wordt dan kort ingegaan op uw vraag en de kosten.

Raedtadvocatuur.nl