Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Bij een scheiding komt meer kijken als er kinderen in het spel zijn.  U heeft immers na de scheiding  ‘juridisch’ gezien geen relatie meer met uw partner, maar u zal nog wel regelmatig met uw ex-partner contact hebben als ouders van uw kinderen. Daar verandert een scheiding niets aan. In het belang van uw kinderen is het daarom belangrijk dat uw verhouding met uw ex-partner niet te veel verstoord raak. 

Uiteraard beleeft ieder kind een scheiding op zijn eigen manier. Hoe een kind een scheiding ervaart, hangt bijvoorbeeld af van zijn leeftijd en karakter. De manier waarop de scheiding wordt geregeld heeft hierop echter ook een grote invloed. Een soepele afhandeling van uw scheiding en duidelijke afspraken over uw kinderen zullen er zeker aan bijdragen dat uw kinderen beter met de scheiding om kunnen gaan. Heeft u vragen over uw scheiding en welke invloed dit heeft op uw kinderen? RAEDT advocatuur kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen, u bijstaan in uw scheiding en een goede regeling voor uw kinderen treffen. Neemt u dus gerust contact op voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor het inwinnen van meer informatie.

Wat kunt u voor uw kinderen doen als u gaat scheiden?

Gaat u scheiden dan staan uw kinderen voorop. U wilt waarschijnlijk dat de kinderen zo min mogelijk mee krijgen van de scheiding, maar helemaal voorkomen kunt u dat ook niet. Hieronder worden enkele handvaten gegeven om de scheiding voor kinderen ‘gemakkelijker’ te maken.

Informeer uw kinderen over de scheiding

Wanneer u de kinderen gaat inlichten over de scheiding is het verstandig als u van te voren samen met uw (ex-)partner afstemt wat u wilt gaan zeggen. Op deze manier krijgen de kinderen geen tegenstrijdige signalen en  krijgen de kinderen ook niet het idee dat zij hoeven te kiezen tussen hun ouders.  Daarnaast is het raadzaam om als ouders goed contact houden en te zorgen dat jullie op één lijn blijven wat betreft de opvoeding van de kinderen.

Stel een ouderschapsplan op

De bedoeling van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders op tijd nadenken over de invulling van het ouderschap na de scheiding. Daarbij is de opzet dat ouders goede en controleerbare afspraken maken over de kinderen om problemen in de toekomst te voorkomen. Uitgangspunt dient hierbij te zijn dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen. In het ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over:

  • de verdeling van de zorg en omgang met de kinderen;
  • hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen;
  • de kinderalimentatie.

Wilt u meer informatie lezen over het ouderschapsplan kijkt u dan eens op onze pagina ‘ouderschapsplan’.

Maak afspraken over de kinderalimentatie

Als ouders bent u onderhoudsplichtig naar uw kinderen, ook wanneer u als ouders niet meer bij elkaar bent. Dit betekent dat u in draagkracht mee dient te betalen aan de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Meestal is één van beide ouders de hoofdverzorger en betaalt de andere ouder  een bijdrage  aan die ouder. Ook wel kinderalimentatie genoemd.

Op onze pagina ‘kinderalimentatie’ leest u alles wat u moet weten alimentatie.

Regel het ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag houdt het recht van ouders in om hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Dit betekent onder andere dat bij beslissingen over zaken als een medische ingreep, de schoolkeuze en het aanvragen van een paspoort goedkeuring is vereist van de ouder die het gezag heeft. Als ouder is het daarom belangrijk het ouderlijk gezag te hebben en te behouden.

Het is bij wet geregeld dat de moeder automatisch het ouderlijk gezag heeft. Voor de vader ligt dit anders. Alleen als de vader is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de moeder van zijn kinderen heeft hij automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd, bent u als ouders geen geregistreerd partnerschap aangegaan of heeft u als ouders niet eerder het gezamenlijk gezag over de kinderen uitgeoefend? In dat geval heeft alleen de moeder het gezag. In al deze gevallen moet de vader eerst juridische stappen ondernemen voordat ook hij het ouderlijk gezag krijgt. Is dit niet gebeurd, dan is het  (met name voor de vader) verstandig alsnog het gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen.

U leest meer informatie over het ouderlijk gezag op onze pagina ‘ouderlijk gezag’.

Kinderbijslag

Bij een scheiding wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont. Wanneer uw kind om beurten bij u en uw ex-partner woont (co-ouderschap) kan de kinderbijslag tussen u beiden verdeeld worden. Hierover dient u dan wel goede afspraken te maken.

Licht de school in

Gaan uw kinderen inmiddels naar school? Informeer dan ook de school over de voorgenomen echtscheiding. De leerkracht kan dan eventuele veranderingen in het gedrag van uw kind "plaatsen” en uw kind hierin begeleiden.

Wat u verder moet regelen bij een scheiding

Voor het regelen van de scheiding als zodanig vindt u meer informatie op onze pagina  echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap / beëindiging samenleving).

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht en gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De familierecht advocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.

Raedtadvocatuur.nl