Samen Scheiden

Samen Scheiden

Scheiden zonder ruzie? Samen scheiden is dan een goede optie!

Na een moeilijke tijd heeft u besloten een punt te zetten achter uw huwelijk. U wilt het liefst scheiden zonder ruzie, een vechtscheiding vindt u namelijk geen goed idee. Daarbij vindt u het ook belangrijk dat de communicatie tussen u en uw partner na de scheiding goed blijft. Onder andere voor u is samen scheiden dan een goede optie. Als u en uw partner besluiten de scheiding samen en in goed overleg te regelen heeft dat namelijk veel voordelen. Uw scheiding verloopt soepel en kan snel worden afgehandeld. Daarnaast staat u beiden achter de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de kinderen, de alimentatie, het verdelen van het vermogen en alle andere zaken die voor u van belang zijn. Op dit moment, maar vooral ook voor uw verdere leven. En tot slot, maar niet onbelangrijk, zijn de kosten van samen scheiden goed te overzien. Wanneer u graag de gevolgen van uw echtscheiding in onderling overleg wilt regelen, dan kan RAEDT advocatuur samen met u de gesprekken voeren en u daarbij voorzien van juridisch advies over bijvoorbeeld de zorgverdeling voor de kinderen, de verdeling van de echtelijke woning of het betalen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie. RAEDT advocatuur kiest hierbij geen partij, maar blijft neutraal. Zo ontstaat een situatie waarin u de echtscheiding zelf – in overleg – regelt waarbij u tegelijkertijd wordt bijgestaan door een ervaren advocaat die u voorziet in juridisch advies.

Werkwijze samen scheiden 

Om u een idee te geven over het verloop van een echtscheiding op gezamenlijk verzoek wordt hier kort de procedure geschetst.
Opstellen echtscheidingsconvenant

Voordat gezamenlijk de echtscheiding wordt aangevraagd bij de rechtbank vindt er overleg plaats. Gedurende dit overleg geeft de scheidingsadvocaat u en uw partner advies over de echtscheiding, maar wijst u ook op uw rechten en plichten bij de echtscheiding. De afspraken die gemaakt zijn tijdens dit overleg worden door uw advocaat vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Vaak worden de navolgende onderwerpen in een echtscheidingsconvenant opgenomen:

Opstellen ouderschapsplan

Wanneer u samen (minderjarige) kinderen heeft, bent u ook verplicht een ouderschapsplan mee te sturen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. In dit ouderschapsplan wordt de verzorging en opvoeding van uw kinderen beschreven en er staan in ieder geval afspraken over:

  • de verdeling van de zorg en omgang met de kinderen;
  • hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen;
  • de kinderalimentatie.

Uiteraard stelt uw scheidingsadvocaat het ouderschapsplan voor u op.

Verzoek tot echtscheiding indienen bij rechtbank

Kiest u ervoor uw echtscheiding in gezamenlijk overleg te regelen, dan vraagt uw echtscheidingsadvocaat namens beide partners de echtscheiding aan. De scheidingsadvocaat doet dit door een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden door de echtscheidingsadvocaat als bijlage bij het verzoekschrift tot echtscheiding gevoegd.

Na ontvangst van het verzoekschrift zal de rechter de echtscheiding uitspreken in een beschikking (= uitspraak). Ook zal de rechter de afspraken die in het convenant en het ouderschapsplan staan bekrachtigen. 

De echtscheiding is pas definitief als…

De scheiding is pas definitief als de beschikking (= uitspraak) van de rechter over de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In principe kan deze inschrijving pas na het verstrijken van de beroepstermijn plaatsvinden. De beroepstermijn is drie maanden en start één dag nadat de echtscheiding door de rechter is uitgesproken. Als u het beiden eens bent met de uitspraak van de rechter hoeft u de beroepstermijn echter niet af te wachten en kan de echtscheidingsadvocaat er voor zorgen dat de echtscheidingsbeschikking direct wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Let op! Inschrijving van uw echtscheiding moet binnen zes maanden geregeld zijn, anders blijft het huwelijk alsnog in stand.

Is samen scheiden geschikt voor iedereen?

Bent u en uw partner bereid om te overleggen, dan kunt u gezamenlijk de echtscheiding aanvragen. Lopen de spanningen tussentijds op en dreigt het overleg te mislukken? Vaak lukt het met de hulp van een goede echtscheidingsadvocaat om de communicatie weer op de rit te krijgen. RAEDT advocatuur helpt u niet alleen juridisch, maar is ook getraind om de gemeenschappelijke belangen van beide partners zichtbaar te maken. Hiermee blijft de echtscheiding in uw eigen regie en komt er een scheiding tot stand waarover u het samen eens bent.

Samen scheiden of mediation?

Wilt u een echtscheiding op gezamenlijk verzoek of kiest u toch voor mediation. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? De overeenkomsten zijn dat u bij zowel samen scheiden als bij mediation in gezamenlijk overleg gaat om afspraken te maken over de gevolgen van uw echtscheiding. Deze afspraken worden dan door de advocaat of mediator vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Het grote verschil is dat bij mediation de mediator geen (juridisch) standpunt inneemt. De mediator brengt alleen de communicatie weer op gang en begeleidt de gesprekken. Bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek krijgt u wél (juridisch) advies, terwijl u toch zelf de beslissingen neemt. U wilt geen mediation, maar wel de gevolgen van uw echtscheiding in onderling overleg regelen?  Dan kan RAEDT advocatuur samen met u de gesprekken voeren en u daarbij voorzien van juridisch advies over bijvoorbeeld de zorgverdeling voor de kinderen, de verdeling van de echtelijke woning of het betalen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie. RAEDT advocatuur kiest hierbij geen partij, maar blijft neutraal. Zo ontstaat een situatie waarin u de echtscheiding zelf – in overleg – regelt waarbij u tegelijkertijd wordt bijgestaan door een ervaren advocaat die u voorziet in juridisch advies.

Kosten echtscheidingsadvocaat

Vaak wordt bij een echtscheiding de advocaatkosten gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee. Kiest u ervoor om samen te scheiden dan hanteert RAEDT advocaat vaste prijsafspraken. Wel zo duidelijk. Bent u op zoek naar een pro deo advocaat echtscheiding? Bij RAEDT advocatuur bent u dan aan het juiste adres. Echtscheidingsadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat echtscheiding en kan uw echtscheiding dus op pro deo basis doen.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen? 

RAEDT advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het familierecht en gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een echtscheidingsadvocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden bij uw echtscheiding. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De scheidingsadvocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Wenst u een afspraak of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met RAEDT advocatuur. 
Raedtadvocatuur.nl