Pro Deo Advocaat

Pro Deo Advocaat

Wanneer heeft u recht op een pro deo advocaat?

Als u niet veel verdient en u heeft geen geld voor een advocaat dan heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage

Wanneer u recht heeft op een pro deo advocaat wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een eenmalige eigen bijdrage vastgesteld die afhankelijk is van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. De eigen bijdrage dient u te voldoen aan uw pro deo advocaat. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage uitvalt, dan kunt u kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. 

Tip! U kunt een korting krijgen op de eigen bijdrage als u bij het juridisch loket een verwijzing naar ons kantoor verzoekt.

Verschotten

Afhankelijk van de zaak kunnen verschotten in rekening worden gebracht voor kosten die RAEDT advocatuur voor uw dossier aan derden betaalt, zoals griffierechten, deurwaarderskosten of uittreksels uit het BRP (voorheen GBA) of handelsregister. Deze kosten vallen niet onder uw gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wilt u meer weten over de tarieven en de wijze van declareren van RAEDT advocatuur, neem dan gerust contact op.

Raedtadvocatuur.nl