Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht advocaat

Heeft u een vraag over alimentatie, echtscheiding of voogdij dan krijgt u vaak het advies om een personen- en familierecht advocaat in te schakelen. Een dergelijke advocaat is op de hoogte van alles wat er speelt op het terrein van het personen- en familierecht en kan u hierover adequaat adviseren. Onder het personen- en familierecht vallen zaken als naamswijziging, gezag of de erkenning van een kind. Doordat er zoveel zaken onder het personen- en familierecht vallen is juiste kennis van dit rechtsgebied een pré. Dan is het fijn wanneer u zich kunt wenden tot RAEDT advocatuur. RAEDT advocatuur is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en kan u dus vakkundig adviseren en bijstaan. RAEDT advocatuur biedt juridisch advies en procedurele rechtsbijstand in verschillende personen- en familierecht kwestie zoals:   Kwesties die zien op het personen- en familierecht kunnen grote emotionele en financiële gevolgen hebben en u wilt dan ook dat een goede advocaat personen- en familierecht u van advies voorziet. RAEDT advocatuur staat u graag bij met onze beste advocaat familierecht.

Erkenning vaderschap

Wordt u vader en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Volgens de wet bent u dan automatisch de ‘juridische’ vader van uw kind. Bent u echter niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan dient u eerst uw kind te erkennen. Door erkenning ontstaat er een juridische band tussen u en uw kind. Als vader bent u dan wel verplicht uw kind te onderhouden. Komt u te overlijden dan heeft uw kind ook recht op (een deel van) uw erfenis. De erkenning kunt u samen met de moeder van uw kind regelen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Met de erkenning van uw kind heeft u echter nog geen ouderlijk gezag. Pas als u het ouderlijk gezag heeft, mag u ook beslissingen nemen over de verzorging en opvoeding van uw kind. Wenst u ook het ouderlijk gezag? Dan kunt u samen met de moeder eenvoudig het gezamenlijk gezag over uw kind digitaal aanvragen op de website van rechtspraak.nl. Indien de moeder geen toestemming tot erkenning van uw kind geeft, kunt u de rechter verzoeken tot vaststelling van het vaderschap en erkenning van uw kind over te gaan. Alleen een advocaat personen- en familierecht kan namens u dit verzoek voorleggen aan de rechter. RAEDT advocatuur kan u hierover adviseren en bijstaan in een (eventuele) gerechtelijke procedure.

De ondertoezichtstelling – wat moet u weten

Als de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening is niet (meer) voldoende dan kan de rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. De ondertoezichtstelling kan ook worden uitgesproken als ouders hulp niet willen accepteren. Zoals gezegd is het een rechter die de maatregel van ondertoezichtstelling oplegt. De rechter kan dit alleen doen als er een verzoek tot ondertoezichtstelling bij de rechtbank is ingediend. De rechter zal het verzoek tot ondertoezichtstelling altijd behandelen tijdens een zitting waarbij de ouders ook aanwezig mogen zijn. Tijdens de zitting mogen ouders hun visie over de eventuele ondertoezichtstelling geven. Ook kan een ouder zich laten bijstaan door een advocaat. Is uw kind twaalf jaar of ouder, dan komt hij of zij tijdens de zitting ook aan het woord. Het kind spreekt meestal in afwezigheid van de andere partijen, zodat hij of zij vrijuit kan praten. Is de ondertoezichtstelling uitgesproken, dan krijgt het kind een gezinsvoogd toegewezen. De gezinsvoogd begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft. In principe blijft het kind thuis wonen. Dreigt uw kind onder toezicht te worden gesteld? Dan kunt u contact opnemen met RAEDT advocatuur voor advies en bijstand.

Naamswijziging

Wilt u graag uw voornaam wijzigen? Het wijzigen van uw voornaam is alleen mogelijk als u een zwaarwichtig belang heeft. Het verzoek tot het wijzigen van uw voornaam dient u voor te leggen aan de rechter. U dient zich voor deze  gerechtelijk procedure te laten bijstaan door een familierecht advocaat. Wilt uw kind haar/zijn voornaam wijzigen dan kunt u als ouder het verzoek indienen (ook de ouder dient te worden vertegenwoordigd door een advocaat). De personen- en familierecht advocaat van RAEDT advocatuur kan u adviseren over de haalbaarheid van uw verzoek en indien het verzoek haalbaar is, het verzoek voor u indienen bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam kan alleen onder scherpe voorwaarden. Het verzoek tot het wijzigen van uw achternaam hoeft u niet voor te leggen aan de rechter. U hoeft hiervoor ook geen personen- en familierecht advocaat in de arm te nemen. U kunt zelf uw verzoek indienen bij Justis (*). Op de website van Justis staan de voorwaarden voor het wijzigen van een achternaam vermeld. Ook wordt op deze website uitgelegd hoe de aanvraagprocedure werkt en welke kosten er in rekening worden gebracht. * Uitleg over de organisatie Justis vindt u op de website van Justis: www.justis.nl/organisatie

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten. In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Familierecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat familierecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is een advocatenkantoor familierecht en gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat familierecht in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De personen- en familierecht advocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken. Wenst u een afspraak of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met RAEDT advocatuur. 
Raedtadvocatuur.nl