Pensioen na echtscheiding

Pensioen na echtscheiding

Scheiden en pensioen

Bij de afwikkeling van de echtscheiding wordt het belang van de rechten op pensioen vaak vergeten of onderschat. Toch is het belangrijk om stil te staan bij de vraag of na de pensioengerechtigde leeftijd er voldoende inkomen is om in het onderhoud te voorzien. Daarom is van belang bij de afwikkeling van de echtscheiding goede afspraken te maken over het pensioen. Het onderwerp pensioen is echter vaak een heikel punt, zeker als er ook nog echtscheidingsperikelen zijn.  Op een dergelijk moment is het belangrijk dat u steun en advies krijgt van een specialist. RAEDT advocatuur is zo’n specialist en kan u helpen bij het maken van de juiste keuze over het verdelen van uw pensioen na scheiding.

Wat verstaan we onder pensioen?

Wat wordt eigenlijk precies verstaan onder een pensioen? Pensioen is het inkomen dat wordt ontvangen vanaf de pensioenleeftijd. Dat inkomen komt in de plaats van het salaris. Bij de afwikkeling van een echtscheiding is het dus van belang dat eerst wordt geïnventariseerd waaruit het volledige pensioen bestaat. Het pensioen is namelijk vaak uit meerdere onderdelen opgebouwd. Het pensioen bestaat in ieder geval uit een basispensioen (AOW). Vaak wordt er naast de AOW ook nog een ouderdomspensioen opgebouwd bij een of meerdere pensioenuitvoerders. In sommige gevallen is er ook nog sprake van een nabestaandenpensioen/partnerpensioen. De AOW hoeft in ieder geval niet te worden gedeeld met de ex-partner. Het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen moet na scheiding wel worden verdeeld.

Verdeling van het ouderdomspensioen

In de Wet verevening pensioenrechten is vastgelegd dat bij een echtscheiding iedere ex-partner recht heeft op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen dat voor en na het huwelijk is opgebouwd valt dus buiten de verdeling. Dit wordt ook wel pensioenverevening bij echtscheiding genoemd. Het recht op pensioenverevening bij scheiding ontstaat pas als degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat. Verdeling van het pensioen is een recht, geen plicht. Ex-partners kunnen er ook voor kiezen om afwijkende afspraken te maken.

Pensioenfonds over scheiding informeren

De pensioenuitvoerder kan het pensioen aan u en uw ex-partner rechtstreeks uitbetalen. U hoeft hiervoor niet eerst langs de rechter. U dient de pensioenuitvoerder dan wel op de hoogte te brengen van uw echtscheiding. Deze melding kan alleen met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Dit formulier dient binnen 2 jaar na de echtscheiding door de pensioenuitvoerder te zijn ontvangen. Als het formulier niet op tijd is ingediend, vervalt in principe het rechtstreekse recht op uitbetaling. De ex-partner behoudt wel het recht op het deel van het ouderdomspensioen. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen. Ook als u afwijkende afspraken hebt gemaakt over uw pensioen is het verstandig deze voor te leggen aan uw pensioenuitvoerder. Dit kan eveneens door middel van voornoemd formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’.

Kosten van de advocaat 

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Familierecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat familierecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De scheidings- en pensioenadvocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken. Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl