Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Waarschijnlijk vraagt u zich dan af hoe u de scheiding het beste kan regelen, zonder dat de kinderen hier al te veel last van hebben. Maar ook na de scheiding wilt u dat de kinderen er niet al te veel last van hebben dat hun ouders niet meer bij elkaar zijn. Een ouderschapsplan is dan precies wat u nodig heeft. De bedoeling van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders op tijd nadenken over de invulling van het ouderschap na de scheiding. Daarbij is de opzet dat ouders goede en controleerbare afspraken maken over de kinderen om problemen in de toekomst te voorkomen. Uitgangspunt dient hierbij te zijn dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen.   Wilt u advies over wat wel of niet handig is om op te nemen in het ouderschapsplan? Of verloopt overleg met uw (ex-)partner over het opstellen van een ouderschapsplan stroef? RAEDT advocatuur kan u dan adviseren en bijstaan bij het opstellen van het ouderschapsplan. Heeft u al een ouderschapsplan maar wilt u deze herzien omdat de afspraken zijn verouderd of toch niet werken? Ook dan kan RAEDT advocatuur u van goed advies voorzien en samen met u en uw ex-partner in gesprek gaan om het ouderschapsplan aan te passen.

Wat is een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan leggen ouders samen afspraken vast over de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. In het plan moeten zaken geregeld zijn zoals:
  • waar de kinderen wonen;
  • het ouderlijk gezag;
  • omgang;
  • hoe om te gaan bij een verhuizing;
  • het contact met de andere ouder;
  • huisregels;
  • kinderalimentatie;
  • school, sport, medische zorg.
Het is aan de ouders om te bepalen welke afspraken zij in het ouderschapsplan vastleggen. Maar sommige punten zijn verplicht om op te nemen. Ook moet het ouderschapsplan worden besproken met de kinderen. Wilt u precies weten wat u wel of niet moet opnemen in het ouderschapsplan, dan kunt u contact opnemen met RAEDT advocatuur voor advies.

Waarom een ouderschapsplan?

De bedoeling van het opstellen van een ouderschapsplan is dat ouders op tijd nadenken over de invulling van het ouderschap na de scheiding. Daarbij is de opzet dat ouders goede en controleerbare afspraken maken over de kinderen om problemen in de toekomst te voorkomen. Uitgangspunt dient hierbij te zijn dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Alleen ouders van minderjarige kinderen die gaan scheiden zijn verplicht om bij een verzoekschrift tot echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank een ouderschapsplan in te dienen. Wordt bij het verzoekschrift geen ouderschapsplan overgelegd, dan neemt de rechtbank in principe uw verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap niet in behandeling. Kunt u geen ouderschapsplan aan de rechtbank verstrekken, dan dient u aan de rechtbank hiervoor een goede reden te geven. Zijn uw kinderen ouder dan 18 jaar?  U hoeft dan geen ouderschapsplan meer op te stellen. Wel kunt u nog afspraken maken over hoe u de kosten van onderhoud en studie van uw jong meerderjarige kinderen wilt verdelen. Totdat kinderen 21 jaar worden, moeten ouders namelijk nog bijdragen in de kosten van hun onderhoud en studie.

Wat doet de rechtbank?

Bent u het over uw scheiding eens – en dus ook over het ouderschapsplan – dan wordt de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken en de afspraken over de kinderen (het ouderschapsplan) bekrachtigd. Soms is overleg over de kinderen niet mogelijk, omdat ouders niet meer in staat zijn om met elkaar te communiceren. Als u voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat overleg niet mogelijk is en dat daarom geen ouderschapsplan is opgesteld, kunt u de rechter verzoeken de scheiding uit te spreken en de rechter vragen een regeling te treffen voor de kinderen.

Discussie over de omgang en het ouderschapsplan

De praktijk leert dat bij het overleggen tot het opstellen van een ouderschapsplan de meeste discussies gaan over de omgang met de kinderen. Het is daarbij belangrijk voor ogen te houden dat iedere ouder recht heeft op omgang met zijn of haar kinderen. Ook als u als ouders besluit uit elkaar te gaan. Bij een scheiding dient u daarom afspraken te maken over de omgang met uw kinderen. Deze omgangsregeling dient u dan vast te leggen in een ouderschapsplan. Maar hoe kleedt u de omgangsregeling in? U bent als ouder vrij om zelf te bepalen welke omgangsregeling u in het ouderschapsplan wenst op te nemen. In de wet is enkel opgenomen dat er een recht op omgang is. De invulling van deze omgangsregeling in het ouderschapsplan is dus vrij gelaten. De meeste bekende vorm van een omgangsregeling is de standaard ‘weekendregeling’ waarbij de kinderen één keer per twee weken in het weekend en de helft van alle vakanties en feestdagen bij de andere ouder verblijven. Ook het co-ouderschap is een bekend begrip. Bij co-ouderschap wonen de kinderen evenveel bij beide ouders en is de omgang dus 50%-50% verdeeld. Uiteraard is er nog veel ruimte tussen een standaardregeling en een co-ouderschap. Het komt steeds vaker voor dat de standaard ‘weekendregeling’ wordt uitgebreid met een of twee vaste dag(en) in de week. Hoe uitgebreider de omgangsregeling wordt, hoe belangrijker het wordt dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen. Het is in ieder geval  belangrijk dat de kinderen zich goed voelen bij de regeling. Dit vereist veel overleg, hetgeen vaak een probleem is bij een echtscheiding. RAEDT advocatuur kan u hierbij van advies voorzien en met u de mogelijkheden bespreken. Bij het advies van RAEDT advocatuur staat centraal dat de uiteindelijke regeling ook voor iedereen uitvoerbaar is.

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken  ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Familierecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het familierecht en gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat familierecht in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De personen- en familierecht advocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken. Uiteraard is iedere situatie uniek en vraagt om een eigen aanpak. Neem daarom vrijblijvend contact op met RAEDT advocatuur om te kijken wat zij voor uw situatie kan betekenen.
Raedtadvocatuur.nl