Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Als ouder wilt u kunnen beslissen over zaken die uw kinderen aangaan, zoals een medische ingreep, de schoolkeuze en het aanvragen van een paspoort. Vaak wordt gedacht dat u als ouder automatisch deze beslissingen mag nemen voor uw kind. Maar is dat ook zo? Alleen wanneer u als ouder het gezag heeft over uw kind, mag u deze beslissingen nemen. Daarom is het belangrijk om als ouder het ouderlijk gezag te hebben en te behouden. Soms kan het zijn dat het ouderlijk gezag nog niet is vastgesteld of dat er discussie ontstaat over het gezag. U wilt dan zo snel mogelijk een goede oplossing. Hiervoor is wel de nodige juridische kennis vereist. Dan is het fijn wanneer u zich kunt wenden tot RAEDT advocatuur voor degelijk juridisch advies en bijstand.

Wie heeft het ouderlijk gezag

Het is bij wet geregeld dat de moeder automatisch het ouderlijk gezag heeft. Voor de vader ligt dit anders. Als de vader is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de moeder van zijn kinderen heeft hij automatisch het ouderlijk gezag. Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en heeft u niet eerder het gezamenlijk gezag over de kinderen uitgeoefend? In dat geval heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Een vader moet eerst (juridische) stappen ondernemen voordat ook hij het ouderlijk gezag krijgt.

Aanvragen ouderlijk gezag

Heeft u als vader geen ouderlijk gezag, dan kunt u samen met de moeder eenvoudig het gezamenlijk gezag over uw kind digitaal aanvragen op de website van rechtspraak.nl. Voor het aanvragen van het gezamenlijk gezag moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • op het moment dat het verzoek wordt ingediend, oefent de moeder het gezag alleen uit;
  • de vader heeft het kind erkend of het vaderschap is gerechtelijk vastgesteld;
  • de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over het desbetreffende kind.
Na uw aanvraag wordt door de rechtbank het gezamenlijk gezag ingeschreven in het gezagregister. U ontvangt dan per post een uittreksel uit het gezagregister op het adres waar het kind staat ingeschreven. Wilt u als vader gezamenlijk gezag, maar is de moeder het hier niet mee eens? U kunt dan de rechter  verzoeken het gezamenlijk ouderlijk gezag toe te kennen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. Alleen een advocaat mag namens u het verzoek voorleggen aan de rechter. RAEDT advocatuur heeft ruime ervaring in gezagsprocedures en kan u daarom van goed juridisch advies voorzien bij het starten van de procedure om het gezamenlijk gezag te verkrijgen.

Einde gezamenlijk ouderlijk gezag

Gaan u en uw partner uit elkaar en bent u niet in staat met elkaar te overleggen over de kinderen, dan kunt u aan de rechter vragen het gezag aan een van u beide toe te kennen. Het beëindigen van het gezamenlijk ouderlijk gezag is overigens niet eenvoudig en moet zeer goed worden onderbouwd. De maatregel tot het beëindigen van het gezamenlijke ouderlijk gezag wordt namelijk als zeer  ingrijpend beschouwd. Meestal gaat hier eerst een raadsonderzoek van de Raad voor Kinderbescherming aan vooraf. De Raad adviseert doorgaans eerst dat ouders middels hulpverlening een oplossing moeten zoeken voor hun communicatieproblemen, zodat het gezamenlijk ouderlijk gezag niet hoeft te worden beëindigd. Slaagt zelfs de hulpverlening er niet in om uw communicatieproblemen op te lossen en heeft uw kind hier erg last van, dan kan de rechter overwegen het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen. Besluit u een procedure bij de rechtbank te starten om het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen, dan moet u er rekening mee houden dat deze procedure niet over één nacht ijs gaat. Overigens mag u niet zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Alleen een advocaat mag namens u het verzoek voorleggen aan de rechter. RAEDT advocatuur kan u hierbij helpen door u stapsgewijs te adviseren bij deze procedure.

Ontheffing van gezag

Als u niet in staat bent uw kind te verzorgen en op te voeden, kan de rechter u ontheffen van het gezag. Dit gebeurt alleen als het in het belang van uw kind is en u het ermee eens bent. In uitzonderingsgevallen kan sprake zijn van een gedwongen ontheffing.

Ontzetting uit gezag

Wanneer een kind bijvoorbeeld ernstig is verwaarloosd of mishandeld, kan de rechter bepalen een ouder te ontzetten uit het ouderlijk gezag. Dit is een zwaardere maatregel dan ontheffing van het gezag. De maatregel is niet vrijwillig en alleen mogelijk als de ouder niet meewerkt aan een oplossing voor de problemen van het kind.

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Familierecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat familierecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl