Ontslagrecht

Ontslagrecht

Wat te doen bij ontslag!

Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden? Er komt dan veel op u af, niet alleen in  emotionele maar ook in financiële zin. Het is voor u dan ook belangrijk om te weten wat uw rechten zijn bij ontslag. U bent in ieder geval niet verplicht om mee te werken aan een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Stem dus niet direct in met het voorstel van uw werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. U kunt dan rustig uw situatie overdenken en beter bepalen of u uw ontslag wenst aan te vechten of dat u wilt onderhandelen over de voorwaarden van uw ontslag. Het is verstandig u daarbij te laten bijstaan door een ervaren ontslagspecialist die uw ontslag kan beoordelen en samen met u kan bepalen wat de beste aanpak is in uw situatie. RAEDT advocatuur is zo’n specialist, dus neemt u gerust contact op voor juridisch advies bij ontslag.

De ontslagprocedures

Veel ontslagzaken worden uiteindelijk opgelost doordat werkgever en werknemer een regeling in onderling overleggen treffen (ook wel omschreven als ontslag met wederzijds goedvinden). Deze regeling wordt dan vastgelegd in een beëindigsovereenkomst. In de regel is de werknemer dan verzekerd van een WW-uitkering. Niet alle ontslagzaken kunnen echter in onderling overleg worden opgelost. Soms ligt een zaak principieel of stelt de tegenpartij onredelijk hoge eisen aan een regeling. In dat geval kan een werkgever de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of na langdurige arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar enkel via het UWV regelen. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vanwege een arbeidsconflict) kan uitsluitend via de rechter worden geregeld. Als het UWV geen toestemming verleend voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever de rechter alsnog om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. De werkgever dient zijn verzoek dan wel goed te onderbouwen. De rechter kijkt namelijk extra streng naar de onderbouwing omdat er vanuit wordt gegaan dat het UWV WERKbedrijf de beslissing om de toestemming niet te verlenen niet te licht heeft genomen. Verleend het UWV wél toestemming voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst dan kan de werknemer de  rechter verzoeken om de opzegging ongedaan te maken of om een billijke vergoeding vragen (naast de transitievergoeding). Een werknemer dient hiervoor wel (zeer) goede gronden te hebben, anders wordt zijn of haar verzoek door de rechter afgewezen. Heeft de werknemer het in de ogen van de werkgever te bont gemaakt, dan kan de werkgever ervoor kiezen de werknemer op staande voet te ontslaan. De arbeidsovereenkomst van de werknemer wordt dan direct opgezegd zonder tussenkomt van de rechter. Bent u op staande voet ontslagen? Laat u zich dan direct voorlichten door een arbeidsrechtspecialist over welke stappen u moet ondernemen om uw ontslag aan te vechten! Het UWV WERKbedrijf verleent u namelijk doorgaans geen WW-uitkering als u op staande voet bent ontslagen. Een ontslag op staande voet kan dus drastische financiële gevolgen hebben.

Reden voor ontslag

De redenen voor ontslag zijn divers. Toch valt er een top vijf te maken van de meest voorkomende ontslagredenen: Wit u een advies over de reden van uw (dreigend) ontslag en wat u hiertegen kunt doen? Neemt u dan contact op met RAEDT advocatuur voor een gratis kennismakingsgesprek.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag. In veel gevallen heeft u recht op een transitievergoeding als u bent ontslagen. Het maakt daarbij niet uit of u via het UWV WERKbedrijf of via de rechter wordt ontslagen. Bij beide ontslagroutes heeft u recht op een transitievergoeding als:
  1. u een dienstverband heeft van minimaal 24 maanden, en
  2. uw ontslag niet aan u te wijten is (bijvoorbeeld omdat u zich ernstig heeft misdragen).
Ook als u in goed onderling overleg met uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd is een transitievergoeding mogelijk. Het staat u en uw werkgever vrij om hierover afspraken te maken en deze vast te leggen in de beëindigingsovereenkomst. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000,- of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000,-.

De opzegtermijn

Wordt u ontslagen of wilt u ontslag nemen, de opzegtermijn van uw arbeidsovereenkomst is voor u en uw werkgever verschillend. Voor de werknemer geldt bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat de opzegtermijn één maand is. In de arbeidsovereenkomst kan van deze hoofdregel zijn afgeweken. De opzegtermijn mag voor u echter nooit langer zijn dan zes maanden. De opzegtermijn voor de werkgever moet dan minimaal het dubbele zijn. Voor de werkgever geldt dat de opzegtermijn afhankelijk is van de duur van de arbeidsovereenkomst, te weten:
  • minder dan 5 jaar in dienst : 1 maand
  • 5 tot 10 jaar in dienst : 2 maanden
  • 10 tot 15 jaar in dienst : 3 maanden
  • 15 jaar of langer in dienst : 4 maanden
Als in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een tussentijdse opzegmogelijkheid staat, mag u de arbeidsovereenkomst voor het einde ervan opzeggen. Dan gelden in principe zowel voor u als voor uw werkgever dezelfde opzegtermijnen als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bent u via een procedure bij het UWV WERKbedrijf ontslagen? Dan mag de opzegtermijn verkort worden met 1 maand. Wel dient er minimaal 1 maand voor de opzegging overblijven.

Wordt uw arbeidsovereenkomst ontbonden door de rechter? De arbeidsovereenkomst eindigt dan op de datum waarop deze zou  eindigen als de werkgever de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd.  De rechter mag de periode dat het ontslagproces heeft geduurd van deze opzegtermijn aftrekken. Overigens geldt de opzegtermijn niet als u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De rechter mag in dit geval uw arbeidsovereenkomst direct ontbinden.

Kosten van de ontslagadvocaat

Vaak worden de kosten van een ontslagadvocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient, heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de ontslagadvocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Ontslagadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat ontslagrecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een ontslagadvocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. Het is geen probleem om bij u thuis of op uw bedrijf af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl