Ontslag – wederzijds goedvinden

Ontslag – wederzijds goedvinden

Onderling overleg

Steeds vaker kiest een werkgever ervoor de arbeidsovereenkomst in goed onderling overleg met de werknemer te beëindigen. Voor een werknemer heeft dit als voordeel dat een kostbare ontslagprocedure wordt voorkomen en er op een normale manier afscheid kan worden genomen van de collega’s. Daarnaast kan vaak worden onderhandeld over de ontslagvoorwaarden en heeft u in de regel recht op een WW-uitkering. Wanneer u het samen eens bent over de voorwaarden van ontslag kunnen de afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden moet u echter wel rekening houden met een aantal belangrijke zaken. Wilt u bijvoorbeeld uw recht op een WW-uitkering behouden, dan dient de ontslagreden in de beëindigingsovereenkomst goed te worden omschreven. Staat er in uw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen, dan is het verstandig ook hier afspraken over te maken. En wellicht wilt u wel een vergoeding ter compensatie van het verlies van uw baan. Ontvangt u van uw werkgever een voorstel tot een ontslag met wederzijds goedvinden, dan is het verstandig om u hierover te laten adviseren door een ontslagspecialist. Stem dus niet direct in met het voorstel van uw werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.  De ontslagspecialist van RAEDT advocatuur kan voor u snel en tegen een vast laag tarief controleren of het voorstel van uw werkgever acceptabel is of dat het voorstel nog moet worden aangepast.

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

De beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin u en uw werkgever overeenkomen dat uw dienstverband in goed onderling overleg wordt beëindigd. Ook staat erin op welke voorwaarden dat gebeurt, bijvoorbeeld per wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt, of u daarbij recht heeft op een ontslagvergoeding en welke eindafrekening er nog zal plaatsvinden, enzovoort. Een beëindigingsovereenkomst komt enkel tot stand in onderling overleg en met goedvinden van u en uw werkgever. Als u van uw werkgever een voorstel tot ontslag met wederzijds goedvinden of een (concept) beëindigingsovereenkomst heeft ontvangen, is het verstandig om deze door een ontslagspecialist te laten controleren voordat u instemt met het voorstel en tot ondertekening overgaat. U kunt namelijk onderhandelen over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst. Heeft u de beëindigingsovereenkomst (zonder juridisch) advies ondertekent en heeft u spijt?  Voor de beëindigingsovereenkomst geldt een wettelijke bedenktijd. Dit houdt in dat de werknemer binnen 14 dagen nadat de beëindigingsovereenkomst is ondertekend zich alsnog mag bedenken. Daarbij hoeft geen reden te worden vermeld. Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft.

Waar moet u opletten bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst.

Voordat u tot ondertekening van een beëindigingsovereenkomst overgaat moet u goed de voorwaarden van uw ontslag checken. Voor u zijn hieronder een paar belangrijke voorwaarden omschreven waaraan u in ieder geval moet denken. Uiteraard zijn niet alle voorwaarden opgenomen, dus laat u zich altijd goed voorlichten!
Ontslag met wederzijds goedvinden en de ontslagvergoeding

In veel gevallen heeft u recht op een transitievergoeding als u bent ontslagen. De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag. In principe heeft u recht op een transitievergoeding als:

  1. u een dienstverband heeft van minimaal 24 maanden, en
  2. uw ontslag niet aan u te wijten is (bijvoorbeeld omdat u zich ernstig heeft misdragen).

 

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000,- of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000,-.

 

Doordat u in goed onderling overleg met uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd staat het u en uw werkgever vrij om af te wijken van de voorwaarden voor het toekennen van een transitievergoeding. U kunt bijvoorbeeld overeenkomen dat de transitievergoeding hoger uitvalt of dat u, ondanks dat uw dienstverband korter heeft geduurd dan 24 maanden, toch een transitievergoeding ontvangt.

Ontslag met wederzijds goedvinden en de WW-uitkering

In de regel behoudt u uw recht op een WW-uitkering als u akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden. In de beëindigingsovereenkomst moet dan wel het volgende zijn vastgelegd:

 

  1. Het initiatief van het ontslag moet uitgaan van uw werkgever. Een beëindiging op uw eigen initiatief wordt door het UWV nog steeds als verwijtbaar ontslag gezien en heeft tot gevolg dat u geen recht op een WW-uitkering heeft.
  2. Uw ontslag niet aan u te wijten is. Wanneer u zich zeer ernstig verwijtbaar heeft gedragen, kan het UWV WERKbedrijf besluiten u geen WW-uitkering toe te kennen. Een verstoorde arbeidsrelatie levert overigens doorgaans geen risico’s voor de WW-uitkering op.
Ontslag met wederzijds goedvinden en de opzegtermijn

Ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden moet u rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Als u namelijk akkoord  gaat met een ontslag op basis van wederzijds goedvinden en u tekent een beëindigingsovereenkomst voordat de opzegtermijn is afgelopen, dan kunt u op een later moment een WW-uitkering ontvangen. Het UWV kan bijvoorbeeld beslissen dat u geen WW-uitkering ontvangt tijdens de geldende opzegtermijn. Uw werkgever had u immers in die periode loon moeten doorbetalen.

 

Wilt u weten welke wettelijke opzegtermijn voor u geldt, klikt u dan hier

Ontslag met wederzijds goedvinden en het concurrentiebeding

Heeft u een concurrentiebeding dan is het verstandig om ook hier afspraken over te maken als u akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden. Maakt u hier geen afspraken over, dan blijft het concurrentiebeding in stand en zal het (waarschijnlijk) lastiger voor u worden om een nieuwe baan te vinden. U mag immers niet direct bij de concurrent aan de slag.  Vaak is een werkgever bij een ontslag met wederzijds goedvinden bereid het concurrentiebeding te schrappen of in te perken. Het is dus zeker de moeite waard om hierover te onderhandelen.

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Arbeidsrecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat arbeidsrecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De advocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis of op uw kantoor af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl