Ontslag – tijdens of na ziekte

Ontslag – tijdens of na ziekte

Ontslag bij ziekte

Het is een groot misverstand dat een werknemer niet ontslagen kan worden tijdens ziekte. Een zieke werknemer is wel beter beschermd tegen ontslag. Weliswaar is ontslag tijdens ziekte mogelijk, maar is ontslag vanwege ziekte niet mogelijk. Hier bestaat dan wel weer een belangrijke uitzondering op. Ontslag vanwege ziekte is namelijk wél weer toegestaan als de werknemer langer dan twee jaar ziek is. Alhoewel het lastig is om te worden ontslagen tijdens ziekte, is het dus wel mogelijk. Mocht u ziek zijn en dreigt er voor u ontslag? Laat u zich dan goed voorlichten over de mogelijkheden. RAEDT advocatuur kan u hierbij goed van advies voorzien en indien nodig bijstaan in een ontslagprocedure.

Opzegverbod tijdens de eerste 2 jaar van ziekte

In de wet is een zogenaamd opzegverbod tijdens ziekte opgenomen. Volgens dit verbod mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte. Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod niet meer. Uw werkgever kan dan overgaan tot opzegging van uw arbeidsovereenkomst. Hiervoor heeft hij dan wel een ontslagvergunning van het UWVV WERKbedrijf nodig. Ook kan u samen met uw werkgever een ontslag met wederzijds goedvinden overeenkomen.

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet altijd. Zo kan u tijdens ziekte alsnog worden ontslagen als het bedrijf waar u werkt gaat sluiten. Ook kan ontslag volgen als een deel van het bedrijf sluit waar uw werkzaam bent.  Maar ook als u:
  • weigert mee te werken aan redelijke instructies van uw werkgever of de bedrijfsarts gericht op uw re-integratie;
  • in staat bent passende arbeid te verrichten, maar u weigert deze werkzaamheden te doen;
  • weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.
In deze gevallen kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Verstrekt het UWV WERKbedrijf de ontslagvergunning dan kan uw werkgever vervolgens uw arbeidsovereenkomst opzeggen, ook als u ziek bent.

Uw werkgever heeft daarnaast nog een andere mogelijkheid om uw ontslag te regelen. Uw werkgever kan de rechter namelijk verzoeken uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wanneer de rechter het vermoeden heeft dat het verzoek verband houdt met uw ziekte, dan zal het verzoek (hoogstwaarschijnlijk) worden afgewezen. Verzoekt uw werkgever uw ontslag vanwege een andere reden, dan bestaat de kans dat de rechter uw arbeidsovereenkomst ontbindt.

De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag

In veel gevallen heeft u recht op een transitievergoeding als u bent ontslagen. Ook als uw werkgever u na 2 jaar ziekte ontslaat. U heeft recht op een transitievergoeding als:
  1. u een dienstverband heeft van minimaal 24 maanden, en
  2. uw ontslag niet aan u te wijten is (bijvoorbeeld omdat u zich ernstig heeft misdragen).
De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000,- of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000,-.

Kosten van de ontslagadvocaat

Vaak worden de kosten van een ontslagadvocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient, heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de ontslagadvocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Ontslagadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat ontslagrecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een ontslagadvocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. Het is geen probleem om bij u thuis of op uw bedrijf af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl