Ontslag – reorganisatie

Ontslag – reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie

In economische moeilijke tijden besluiten bedrijven vaak om te reorganiseren. Meestal heeft dit tot gevolg dat een aantal werknemers van het bedrijf hun baan verliezen. Maar ook in goede tijden kan een werkgever besluiten te reorganiseren om zijn bedrijf bijvoorbeeld winstgevender te maken. Wanneer uw werkgever besluit te reorganiseren en u uw baan dreigt te verliezen, is het verstandig om zo snel mogelijk een arbeidsrechtspecialist in te schakelen die u kan adviseren en bijstaan. RAEDT advocatuur is zo’n specialist en checkt samen met u of de reorganisatie noodzakelijk is en zo ja of de reorganisatie volgens de regels verloopt. Daarbij is het in ieder geval belangrijk om te controleren of u diegene bent die voor ontslag in aanmerking komt (afspiegelingsbeginsel) en of de werkgever voldoende heeft gedaan om u te herplaatsen. RAEDT advocatuur bekijkt ook of u recht heeft op een transitievergoeding. Neemt u dus gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Wanneer is er sprake van een ontslag wegens reorganisatie?

Een reorganisatie kan noodzakelijk zijn als de omzet flink daalt waardoor de werkgever structureel in een slechte financiële situatie verkeerd. Om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren kan de werkgever besluiten te bezuinigen op de loonkosten door werknemers te ontslaan.

Voor een ontslag wegens reorganisatie moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Het ontslag moet worden onderbouwd door middel van de volgende drie punten:
 1. De reorganisatie moet worden aangetoond aan de hand van de financiële gegevens van het bedrijf;
 2. het afspiegelingsbeginsel moet correct zijn toegepast;
 3. het moet niet mogelijk zijn om de werknemer te herplaatsen.


Heeft u te maken met een ontslag vanwege reorganisatie, dan is het verstandig om te bekijken of de werkgever zich wel aan de regels houdt. Heeft uw werkgever het nut van de reorganisatie onvoldoende onderbouwd of wordt het afspiegelingsbeginsel niet correct toegepast dan kunt u het ontslag (hoogstwaarschijnlijk) succesvol aanvechten.

Afspiegelingsbeginsel

Voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag vanwege een reorganisatie wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Bij het afspiegelingsbeginsel dient uw werkgever eerst alle werknemers in dezelfde functie (of nagenoeg dezelfde functie) in te delen in leeftijdsgroepen. Dit zijn de volgende leeftijdsgroepen:
 • 15 jaar tot 25 jaar;
 • 25 jaar tot 35 jaar;
 • 35 jaar tot 45 jaar;
 • 45 jaar tot 55 jaar;
 • 55 jaar en ouder.
  Vervolgens dient uw werkgever de ontslagen zodanig over de verschillende leeftijdsgroepen te verdelen, dat de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf ongeveer hetzelfde blijft als voor het ontslag. Binnen elke leeftijdsgroep geldt dat degene die er het laatste bij is gekomen er als eerste uit gaat. Het afspiegelingsbeginsel hoeft niet te worden toegepast als:
 • er een unieke functie komt te vervallen;
 • het bedrijf gaat sluiten;
 • een volledige functiegroep komt te vervallen.
Daarnaast kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel als:
 • een werknemer onmisbaar is;
 • een werknemer een minimale kans heeft op de arbeidsmarkt;
 • een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule (een dergelijk beroep wordt enkel gehonoreerd als de werkgever aannemelijk maakt dat vervanging van de gedetacheerde werknemer, in het licht van de zakelijke relatie tussen werkgever en de klant, te bezwaarlijk is).

Transitievergoeding en reorganisatie

De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag. De transitievergoeding is verschuldigd, ongeacht de reden van het ontslag. Ook in het geval van bedrijfseconomische redenen, zoals een reorganisatie, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. U heeft recht op een transitievergoeding als:
 • u een dienstverband heeft van minimaal 24 maanden, en;
 • uw ontslag niet aan u te wijten is (bijvoorbeeld omdat u zich ernstig heeft misdragen).
De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000,- of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000,-.

Kosten van de ontslagadvocaat

Vaak worden de kosten van een ontslagadvocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient, heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de ontslagadvocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Ontslagadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat ontslagrecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een ontslagadvocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. Het is geen probleem om bij u thuis of op uw bedrijf af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl