Ontslag – arbeidsconflict

Ontslag – arbeidsconflict

Ontslag vanwege een conflict op het werk?

Op uw werk kunnen discussies ontstaan met uw leidinggevende of uw collega’s. Dat hoeft niet erg te zijn, want iedereen heeft zijn of haar eigen mening. Alleen wordt dit anders als de werksfeer er onder gaat lijden en er een conflict op de werkvloer ontstaat. Wilt u graag uw baan behouden, dan is het verstandig dit conflict zo snel mogelijk op te lossen. Komt u er samen niet uit? Vaak stelt uw werkgever dan een ontslag met wederzijds goedvinden voor. U bent echter niet verplicht om mee te werken aan een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Stem dus niet direct in met het voorstel van uw werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. U kunt dan rustig uw situatie overdenken en beter bepalen of u uw ontslag wenst aan te vechten of dat u wilt onderhandelen over de voorwaarden van uw ontslag. Het is verstandig u daarbij te laten bijstaan door een ervaren ontslagspecialist die uw ontslag kan beoordelen en samen met u kan bepalen wat de beste aanpak is in uw situatie. RAEDT advocatuur is zo’n specialist, dus neemt u gerust contact op voor juridisch advies bij ontslag. Uw werkgever kan er ook voor kiezen om een procedure te starten bij de rechtbank en de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden met als reden een verstoorde arbeidsrelatie. In dat geval is het zeker verstandig om u te laten bijstaan door een ervaren arbeidsrechtadvocaat.

Ontslagprocedure bij een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan aanleiding zijn voor ontslag. Uiteraard kan een werkgever niet zonder meer het standpunt innemen dat er sprake is van een dusdanig arbeidsconflict dat ontslag noodzakelijk is. Er moet wel echt iets aan de hand zijn. Een werkgever die ontslag voor een werknemer aanvraagt op basis van een arbeidsconflict zal in ieder geval moeten aantonen dat:
  • er daadwerkelijk sprake is van een conflict;
  • het conflict ernstig (en duurzaam) is, en;
  • herstel van de relatie niet meer mogelijk is.
  Is het arbeidsconflict dusdanig dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie dan kan uw werkgever u een voorstel doen tot ontslag met wederzijds goedvinden. Stemt u dan niet direct in, er valt namelijk vaak nog te onderhandelen over bijvoorbeeld de transitievergoeding en de opzegtermijn. Vindt u het moeilijk om zelf de onderhandelingen met uw werkgever te voeren of weet u niet precies wat uw rechten zijn, dan is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen om u hierbij te helpen. De werkgever kan er ook voor kiezen om een procedure te starten bij de rechtbank en de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden met als reden een verstoorde arbeidsrelatie. In dat geval is het zeker verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat met verstand van zaken.

Ontslag en vergoeding

De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag. In veel gevallen heeft u recht op een transitievergoeding als u bent ontslagen. U heeft recht op een transitievergoeding als:
  • u een dienstverband heeft van minimaal 24 maanden, en
  • uw ontslag niet aan u te wijten is (bijvoorbeeld omdat u zich ernstig heeft misdragen).
  Ook als u in goed onderling overleg met uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd is een transitievergoeding mogelijk. Het staat u en uw werkgever vrij om hierover afspraken te maken en deze vast te leggen in de beëindigingsovereenkomst. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van twee onderdelen: het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000,- of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000,-.

Kosten van de ontslagadvocaat

Vaak worden de kosten van een ontslagadvocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient, heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de ontslagadvocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Ontslagadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat ontslagrecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een ontslagadvocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. Het is geen probleem om bij u thuis of op uw bedrijf af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl