Ontbinding geregistreerd partnerschap

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Beëindiging van een geregistreerd partnerschap

Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap komt veel kijken. Wat doet u met de verdeling van uw bezittingen? Hoe regelt u de verevening van het pensioen? Welke regelingen moet u treffen voor uw kind(eren)? Lastige vragen in moeilijke tijden. Het is dan fijn als u wordt bijgestaan door een ervaren advocaat, die u met deze en andere vragen helpt. Bij RAEDT advocatuur bent u hiervoor aan het juiste adres. 

Gezamenlijk overleg of ieder een eigen advocaat?

Bij de zakelijke en juridische afwikkeling van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunnen emoties hoog oplopen. Soms is overleg met uw partner niet meer mogelijk. In dat geval is het verstandig als u en uw partner beiden kiest voor een eigen advocaat, maar is overleg enigszins mogelijk dan is ‘samen scheiden’ een goede optie. Welke optie u ook kiest een RAEDT advocatuur kan u adequaat helpen. Het juridisch advies bij een ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan door RAEDT advocatuur in ieder geval op de navolgende wijze worden geregeld:
  1. door gezamenlijk overleg waarbij u samen onder begeleiding van RAEDT advocatuur de ontbinding van het geregistreerd partnerschap en de gevolgen daarvan regelt (gezamenlijk verzoek);
  2. in overleg, waarbij u en uw partner ieder een eigen advocaat hebben (eenzijdig verzoek);
  3. door een procedure bij de rechtbank, op tegenspraak, waarbij u en uw partner een eigen advocaat hebben en het niet mogelijk is in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen (eenzijdig verzoek).

De procedure tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Kiest u ervoor uw ontbinding van het geregistreerd partnerschap in gezamenlijk overleg te regelen, dan vraagt uw advocaat namens beide partners de ontbinding aan. De advocaat doet dit door een verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap in te dienen bij de rechtbank. In de situatie dat u beiden een eigen advocaat bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap heeft en u erin slaagt om alles in overleg te regelen, vragen de advocaten gezamenlijk de ontbinding van het geregistreerd partnerschap aan.

Convenant

Voordat gezamenlijk de ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt aangevraagd bij de rechtbank vindt er overleg plaats. Gedurende dit overleg geeft de advocaat u (en uw partner) advies over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap, maar wijst u ook op uw rechten en plichten. De afspraken die gemaakt zijn tijdens dit overleg worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Vaak worden de navolgende onderwerpen in een convenant opgenomen: Wilt u meer informatie over het convenant? Lees dan het artikel over het echtscheidingsconvenant.

Ouderschapsplan

Wanneer u samen (minderjarige) kinderen heeft, bent u verplicht een ouderschapsplan mee te sturen bij het verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap. In dit ouderschapsplan wordt de verzorging en opvoeding van uw kinderen beschreven en er staan in ieder geval afspraken over:
  • de verdeling van de zorg en omgang met de kinderen;
  • hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen;
  • de kinderalimentatie.
Uiteraard stelt uw advocaat het convenant en het ouderschapsplan voor u op. Het convenant en het ouderschapsplan worden door de advocaat als bijlage bij het verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap gevoegd. Na ontvangst van het verzoekschrift zal de rechter de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uitspreken in een beschikking (= uitspraak). Ook zal de rechter de afspraken die in het convenant en het ouderschapsplan staan bekrachtigen.

Eenzijdig verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Komt u er samen met uw partner niet uit, dan is het verstandig om een eigen advocaat in de armen te nemen die voor u alleen de ontbinding van het geregistreerd partnerschap aanvraagt. Eventueel kan door uw advocaat aan de rechter worden gevraagd om één of meer nevenvoorzieningen. Een nevenvoorziening houdt in dat de rechter beslist over een verzoek dat ziet op uw ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Hierbij kunt u denken aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en de kinderen. Als u samen minderjarige kinderen heeft, moet u afspraken over de kinderen vastleggen in een ouderschapsplan. Dit plan is verplicht. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap niet in behandeling, tenzij het echt niet lukt om samen afspraken te maken.

Bezwaar

Het eenzijdig verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt door een deurwaarder bij uw partner betekent. In het exploot van de deurwaarder staat vermeld binnen welke termijn uw partner het verweerschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap (=bezwaar) bij de rechtbank moet indienen. Doorgaans wordt door de rechter na ontvangst van het verzoekschrift en het verweerschrift een zitting ingepland. Tijdens deze zitting kunnen partijen reageren op beide stukken. Vaak spreekt de rechter na deze zitting de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uit. Soms geeft de rechter ook al een oordeel over de nevenvoorzieningen, maar afhankelijk van de zaak kan ook om aanhouding worden gevraagd. Een zaak wordt bijvoorbeeld aangehouden als de Raad voor Kinderbescherming een raadsonderzoek moet instellen of partijen nog nadere stukken moeten aanleveren voor het vaststellen van de alimentatie of boedelverdeling.

Wanneer is de ontbinding van het geregistreerd partnerschap definitief?

De ontbinding van het geregistreerd partnerschap is pas definitief als de beschikking (= uitspraak) van de rechter over de ontbinding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In principe kan deze inschrijving pas plaatsvinden na het verstrijken van de beroepstermijn van drie maanden. Als u het beiden eens bent met de uitspraak van de rechter hoeft u de beroepstermijn niet af te wachten en kan de advocaat er voor zorgen dat de beschikking direct wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Let op! Inschrijving van uw ontbinding van het geregistreerd partnerschap moet binnen zes maanden geregeld zijn, anders blijft het geregistreerd partnerschap alsnog in stand.

Voorlopige voorziening

Soms kunnen de spanningen zo oplopen dat er voorafgaand of tijdens de gerechtelijke procedure tussentijdse maatregelen nodig zijn. Uw advocaat kan dan bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. In dit geval bepaalt de rechter welke afspraken er tijdens de afwikkeling van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap gelden. De voorlopige voorziening blijft gelden tot de ontbinding van het geregistreerd partnerschap definitief is. Voorlopige voorzieningen hebben alleen betrekking op de kinderen, de alimentatie, de woning en de bezittingen.

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief,  maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Familierecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat familierecht  en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De scheidingsadvocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken. Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl