Ontslag – op staande voet

Ontslag – op staande voet

Ontslag op staande voet

Bent u door uw werkgever op staande voet ontslagen? Dan komt er veel op u af, niet alleen in  emotionele maar ook in financiële zin. U ontvangt immers geen inkomen meer en u heeft ook geen recht op een WW-uitkering. Om financiële problemen te voorkomen is het belangrijk dat u direct in actie komt als uw ontslag op staande voet onterecht is gegeven. Wilt u weten welke stappen u moet ondernemen om het ontslag aan te vechten, neem dan contact op met RAEDT advocatuur. Onze arbeidsrechtadvocaat kan u voorzien van advies en bijstand. 

Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk?

Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst door de werkgever per direct opgezegd, zonder hiervoor toestemming te vragen aan het UWV WERKbedrijf. De werknemer die op staande voet wordt ontslagen verliest zodoende direct zijn baan en dus ook zijn inkomen. Ook heeft de werknemer meestal geen recht op een WW-uitkering. Juist vanwege deze ernstige gevolgen geldt voor het geven van een ontslag op staande voet een aantal strikte voorwaarden, te weten:
  • er moet sprake zijn van een dringende reden (zoals bedrog, diefstal, agressie op de werkvloer, alcoholgebruik of het prijsgeven van bedrijfsgeheimen);
  • het ontslag moet direct worden gegeven, en;
  • de dringende reden moet de werknemer direct worden medegedeeld.
Als het ontslag op staande voet niet aan deze voorwaarden voldoet, dan is het ontslag vernietigbaar en kan de werknemer dit ontslag - via de rechter - met succes aanvechten.

Hoe kunt u uw ontslag op staande voet aanvechten?

Voor een werknemer zijn er genoeg redenen (verlies baan, geen WW, betalen schade) om actie te ondernemen tegen het ontslag op staande voet. Bij een ontslag op staande voet dient u als werknemer daarom als eerste uw werkgever schriftelijk te melden dat u het niet eens bent met uw ontslag en dat u:
  • de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet inroept;
  • zich beschikbaar stelt om werkzaamheden te verrichten, en;
  • de doorbetaling van uw loon vordert.
Helaas bent u er dan nog niet. Een schriftelijke mededeling heeft juridisch namelijk geen effect. Alleen een rechter kan een onterecht gegeven ontslag op staande voet vernietigen. Wel kan  deze schriftelijke mededeling een opening bieden om in overleg te komen met uw werkgever over uw ontslag.  In de praktijk komt het namelijk geregeld voor dat er na een ontslag op staande voet toch nog een schikking wordt bereikt en dat er afspraken worden gemaakt over een ontslag met wederzijds goedvinden.  Bij een schikking komt het er meestal op neer dat werkgever en werknemer afspreken dat het ontslag op staande voet wordt omgezet in een ‘neutraal’ ontslag. Daarmee wordt het recht op een WW-uitkering in ieder geval veilig gesteld. In sommige gevallen is de betaling van een vergoeding ook onderdeel van de schikking. Dat hangt uiteraard wel af van de individuele omstandigheden van het geval.

Kunt u het niet met uw werkgever eens worden en wilt u zich niet neerleggen bij uw ontslag op staande voet? Een gerechtelijke procedure is dan onvermijdelijk. U kunt de rechter dan verzoeken uw ontslag op staande voet te vernietigen (zodat u in dienst blijft) of de rechter verzoeken om een vergoeding toe te kennen. In dit laatste geval wilt u niet meer in dienst blijven bij uw werkgever, maar wilt u wel financieel gecompenseerd worden voor het onterecht gegeven ontslag op staande voet.

Kosten van de ontslagadvocaat

Vaak worden de kosten van een ontslagadvocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten. In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief,  maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient, heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de ontslagadvocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Ontslagadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat ontslagrecht en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een ontslagadvocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. Het is geen probleem om bij u thuis of op uw bedrijf af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl