Omgangsregeling

Omgangsregeling

Ook na de scheiding hebben kinderen recht op contact met beide ouders

Waarschijnlijk is het een beslissing die omwille van de kinderen lang is uitgesteld, maar uiteindelijk heeft u of uw partner toch besloten de echtscheiding aan te vragen. Aangezien het voor uw kinderen fijn is als zij na de scheiding hun ouders kunnen blijven zien, wilt u dat er een goede zorg-/omgangsregeling wordt overeengekomen. Maar elke scheiding en elk gezin is anders. Zelfs als u op zeer goede voet met uw ex-partner staat, kan overleg over de vaststelling (of wijziging) van de omgangsregeling lastig zijn. Dit vereist veel overleg en kennis van zaken. Een advocaat van RAEDT advocatuur kan u hierbij van advies voorzien en met u de mogelijkheden bespreken. In ieder geval staat bij ons advies centraal dat de uiteindelijke regeling ook voor iedereen uitvoerbaar is. Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de zorgregeling of omgangsregeling. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met RAEDT advocatuur op.
 • Wat houdt een zorgregeling of omgangsregeling in
 • Wat is het verschil tussen een zorgregeling en omgangsregeling
 • Hoe ziet een omgangsregeling eruit?
 • Slaagt overleg over een zorgregeling of omgangsregeling niet? Wat staat u te doen.
 • Kan de zorgregeling of omgangsregeling worden gewijzigd of beëindigd?
Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met RAEDT advocatuur op.

Wat houdt een zorgregeling of omgangsregeling in?

In een zorgregeling of omgangsregeling staan alle afspraken over het contact tussen het kind en de ouders. Dit kan gaan om de bezoekregeling (de kinderen blijven bijvoorbeeld één keer per twee weken in het weekend bij hun vader), maar ook om andere contacten zoals telefonisch contact, per e-mail of social media. Een zorgregeling of omgangsregeling wordt vaak vastgelegd in een ouderschapsplan. Het staat u vrij om de zorgregeling of omgangsregeling zelf vorm te geven. Er is dus geen standaard zorgregeling of omgangsregeling. Zolang u als ouders het eens bent over de zorgregeling of omgangsregeling kan er alles worden afgesproken, maar meestal wordt er in de regeling in ieder geval opgenomen:
 • wanneer en hoe lang de kinderen naar de ouder gaan;
 • welke feestdagen en vakanties ze bij welke ouder doorbrengen;
 • wie de kinderen ophaalt en wegbrengt.

Zorgregeling of omgangsregeling; het verschil

In de volksmond wordt bijna altijd gesproken over een omgangsregeling. Maar dit is eigenlijk niet juist. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken namelijk een zorgregeling af, terwijl ouders waarvan maar één ouder het gezag heeft van een omgangsregeling wordt gesproken. Een zorgregeling is daarnaast een uitgebreidere regeling dan een omgangsregeling, omdat hierin ook afspraken worden gemaakt over de zorg- en opvoedingstaken.

Hoe ziet een omgangsregeling eruit?

De meest bekende vorm van een zorgregeling of omgangsregeling is de standaard ‘weekendregeling’ waarbij de kinderen één keer per twee weken in het weekend en de helft van alle vakanties en feestdagen bij de andere ouder verblijven. Ook het co-ouderschap is een bekend begrip. Bij co-ouderschap wonen de kinderen evenveel bij beide ouders en is de omgang dus 50%-50% verdeeld. Uiteraard is er nog veel ruimte tussen een standaardregeling en een co-ouderschap. Het komt steeds vaker voor dat de standaard ‘weekendregeling’ wordt uitgebreid met een of twee vaste dag(en) in de week. Hoe uitgebreider de zorgregeling of omgangsregeling wordt, hoe belangrijker het wordt dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen. Het is in ieder geval belangrijk dat de kinderen zich goed voelen bij de regeling. Dit vereist veel overleg, hetgeen vaak een probleem is bij een echtscheiding. Een advocaat van RAEDT advocatuur kan u hierbij van advies voorzien en met u de mogelijkheden bespreken. Bij het advies van RAEDT advocatuur staat centraal dat de uiteindelijke regeling ook voor iedereen uitvoerbaar is.

Slaagt overleg over een zorgregeling of omgangsregeling niet?

Als u er niet in slaagt om goede afspraken over een zorgregeling of omgangsregeling vast te leggen in een ouderschapsplan, dan kunt u zich wenden tot de rechter. De rechter zal dan bepalen welke vorm van omgang in het belang van uw kind is. Afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen en de situatie waarin de kinderen leven, zal de rechter beslissen hoe de omgang geregeld moet worden. Soms laat de rechter zich voorafgaand aan zijn beslissing hierover adviseren door de Raad voor Kinderbescherming. Het kan ook zijn dat de rechter vindt dat u als ouders eerst zelf, door middel van hulpverlening, moet proberen tot een oplossing te komen. Vaak houdt de rechter zijn beslissing dan aan in afwachting van de uitkomst van de hulpverlening. Kinderen van twaalf jaar of ouder kunnen overigens gehoord worden door de rechtbank. De rechter wil namelijk weten hoe het kind denkt over de omgang met zijn beide ouders. Dit betekent echter niet dat een kind van twaalf jaar of ouder zelf mag beslissen of en hoe vaak hij zijn beide ouders wenst te zien. De rechter beslist uiteindelijk welke regeling hij het beste vindt voor het kind.

Wijzigen of beëindigen van de zorgregeling of omgangsregeling

Omstandigheden kunnen veranderen waardoor de zorgregeling of omgangsregeling niet meer voldoet. Probeer dan eerst met uw ex-partner hierover te spreken en eventueel met de hulp van een advocaat of mediator de zorgregeling of omgangsregeling aan te passen aan de huidige situatie. Slaagt overleg niet, dan kunt u zich wenden tot de rechter. De rechter wijzigt de zorgregeling en omgangsregeling alleen als hiervoor goede gronden zijn. Een besluit tot wijziging van de zorgregeling of omgangsregeling wordt dus niet lichtvaardig genomen. Soms kan het beter zijn voor uw kind als hij of zij niet langer contact heeft met de andere ouder. Mocht hiervan sprake zijn, dan kunt u de rechter verzoeken om de andere ouder het recht op omgang te ontzeggen. De rechter ontzegt de omgang alleen als zich een van de volgende redenen voordoet:
 • de omgang levert ernstig nadeel op voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind;
 • de ouder is kennelijk niet in staat of ongeschikt tot omgang;
 • het kind van twaalf jaar of ouder maakt zelf ernstige bezwaren;
 • de omgang is in strijd met andere zwaarwegende belangen.
De rechter zal niet snel het recht op omgang ontzeggen en vaak wint de rechter eerst het advies van de Raad voor Kinderbescherming in. U dient dus zeer goed te motiveren waarom u meent dat de andere ouder het recht op omgang met zijn of haar kind(eren) dient te worden ontzegd. Daarbij heeft u het advies en bijstand nodig van een goede familierechtadvocaat. RAEDT advocatuur kan u hierbij helpen.

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Familierecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het familierecht en gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat familierecht in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. Het is ook mogelijk om bij u thuis af te spreken.

Uiteraard is iedere situatie uniek en vraagt om een eigen aanpak. Neem daarom vrijblijvend contact op met RAEDT advocatuur om te kijken wat zij voor uw situatie kan betekenen.
Raedtadvocatuur.nl