Het JA-woord krijgt een nieuwe dimensie!

Geplaatst door Sonja Bonsen, 30 maart, 2017

Nieuwe regels voor het huwelijk door het wetsvoorstel ‘Beperking van de goederen gemeenschap’

Als je nu in het huwelijksbootje stapt, trouw je op basis van ‘gemeenschap van goederen’. Dit betekent dat het vermogen en de schulden van beide echtgenoten samen één wordt. Spreekt het gedachtegoed van gemeenschap van goederen je niet aan, dan kan dit worden omzeild door huwelijkse voorwaarden op te stellen. De meeste bruidsparen staan hier bij aanvang van hun huwelijk niet bij stil. De gevolgen worden pas zichtbaar als er wordt besloten om te gaan scheiden.

Enkele politieke partijen vonden de huidige regelgeving niet meer van deze tijd. In tegenstelling tot vroeger wordt er vaak op latere leeftijd getrouwd en steeds meer huwelijken eindigen door een echtscheiding. Een veel gehoorde klacht bij echtscheidingen is, dat een echtgenoot zijn of haar voorhuwelijkse vermogen, niet wil delen met de aanstaande ex-partner. Ook voorhuwelijkse schulden zijn bij een echtscheiding voer voor veel discussie. Het nieuwe wetsvoorstel moet hier verandering in brengen.

Wat veranderd er?

In het wetsvoorstel ‘Beperking van de gemeenschap van goederen’ is (onder andere) geregeld dat:

  • al het vermogen en alle schulden voor het huwelijk privé blijven. Enkel wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wordt gemeenschappelijk;
  • schenkingen en nalatenschappen privé vermogen blijven, ook als er geen uitsluitingsclausule is opgenomen.

 

Een voorbeeld:

Als Merel en Dirk gaan trouwen heeft Merel een studieschuld € 7.000,- en Dirk spaargeld van  € 15.000,-.  Na een aantal jaar stellen Merel en Dirk vast dat zij elkaar toch niet zo leuk vinden en zij besluiten te gaan scheiden. Er zijn geen huwelijkse voorwaarden opgesteld.

In de huidige situatie

Merel en Dirk zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en het vermogen maar ook de schulden moeten daarom fifty/fifty worden verdeeld. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat tijdens het huwelijk het vermogen niet is gewijzigd, dan is er sprake van een positief vermogen van € 8.000,00 (€ 15.000,- spaargeld minus € 7.000,- schuld).

Merel en Dirk krijgen bij de echtscheiding allebei dan € 4.000,- toebedeeld. Dirk gaat er dus door de echtscheiding flink op achteruit. Bij aanvang van het huwelijk was zijn vermogen immers nog € 15.000,-.

Nieuwe situatie

Merel en Dirk zijn getrouwd op basis van een beperkte gemeenschap van goederen en alleen het vermogen en de schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd moeten fifty/fifty worden verdeeld. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat tijdens het huwelijk het vermogen niet is gewijzigd, dan heeft Merel wederom een studieschuld van € 7.000,- en heeft Dirk weer een vermogen van € 15.000,-.

Helaas zal het niet zo eenvoudig zijn als in het geschetste voorbeeld. Het is daarom verstandig u bij een voorgenomen echtscheiding te laten voorlichten door een advocaat die is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

Op 29 maart 2017 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Beperking van gemeenschap van goederen ’aangenomen. De beoogde inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving is medio juni 2017.

Is de nieuwe regelgeving ook van toepassing op bestaande huwelijken?

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, worden de hierboven beschreven veranderingen alleen van toepassing op huwelijken die zijn aangegaan na de inwerkingtreding van de wet ‘Beperkte gemeenschap van goederen’. Alleen degenen die na inwerkingtreding van de wet gaan trouwen, vallen dus onder de nieuwe regeling.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer advies over de aankomende wetswijziging, neemt u dan gerust contact op met RAEDT advocatuur!

RAEDT advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het familierecht en gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden bij bijvoorbeeld uw echtscheiding, het vaststellen van de alimentatie en/of het regelen van omgang. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. RAEDT advocatuur vindt het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Plaats hier uw reactie

Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Raedtadvocatuur.nl