Inboedel en Woning

Inboedel en Woning

Echtscheiding, eigen woning en de daarbij behorende inboedel

Wilt u scheiden en heeft u een eigen woning? Dan is er veel om over na te denken. Blijft u na de echtscheiding in de eigen woning wonen, laat u uw uitkopen of wordt de woning toch verkocht? En hoe verdeelt u de waarde van de woning? Ook dient u na te denken over de verdeling van de inboedel. Hierover dient u goede afspraken te maken met uw (ex-)partner. Bij het maken van deze afspraken is het belangrijk dat u steun en advies krijgt van een specialist. RAEDT advocatuur is zo’n specialist en kan u helpen bij het maken van de juiste keuze over uw woning en de inboedel. Kortom wij helpen u bij de verdeling van inboedel en de woning na een scheiding of de verdeling van de inboedel en de woning na samenwonen.

Verdelen van de waarde, eigen woning na scheiding

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd dan heeft u en uw (ex-)partner beiden recht op de helft van de waarde van de woning. Bij de verdeling van de eigen woning is er vaak sprake van een overwaarde of onderwaarde. Maakt u geen afwijkende afspraken dan wordt bij een overwaarde de winst met elkaar bij helfte gedeeld en bij een onderwaarde de schuld bij helfte verdeeld. Indien u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden dan heeft u samen in deze voorwaarden opgenomen welk bezit wel of niet gemeenschappelijk is. Als in de voorwaarden staat opgenomen dat de woning gezamenlijk bezit is of als u tijdens het huwelijk gezamenlijk de woning heeft aangeschaft, dan dient de waarde van de woning alsnog te worden verdeeld. 

Verkoop van eigen woning na echtscheiding

Heeft u besloten de eigen woning na uw echtscheiding te verkopen, dan is het verstandig hierover goede afspraken te maken. Wie betaalt bijvoorbeeld de lasten van de woning tot aan de verkoop? Of wie blijft er in de woning wonen tot aan de verkoop? En welke fiscale gevolgen heeft dit? Daarnaast dient u rekening te houden met de ‘bijleenregeling’. Volgens deze regeling dient de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van de woning in uw volgende woning te worden geïnvesteerd. Kiest u ervoor dit niet te doen, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek over het leningbedrag ter grootte van het bedrag van de overwaarde.

De fiscale gevolgen

Bij de afwikkeling van een echtscheiding willen partners vaak niet meer met elkaar in één huis wonen. In principe mag de vertrekkende partner dan zijn aandeel in hypotheekrente niet meer aftrekken. Nu een echtscheiding niet altijd snel geregeld kan worden, heeft de belastingdienst daarom op deze regeling een uitzondering gemaakt. De vertrekkende partner mag voor maximaal twee jaar de woning fiscaal als eigen woning aanmerken en zijn aandeel in de hypotheekrente aftrekken. Wel moet hij  eigenaar van de woning blijven en de achtergebleven partner moet in de woning verblijven.  Indien wordt afgesproken dat de partner die achterblijft in de woning alle lasten voor zijn rekening neemt, kan worden overeengekomen dat de vertrekkende partner zijn aandeel in de aftrek van de hypotheekrente in de vorm van partneralimentatie aan de achterblijvende partner voldoet. Bij een dergelijke afspraak is het wel van belang dat dit expliciet wordt overeengekomen en bij voorkeur in een overeenkomst wordt vastgelegd.  Ditzelfde geldt voor het eigenwoningforfait. De vertrekkende partner dient het eigenwoningforfait dat aan zijn aandeel in de woning is toe te rekenen aan te geven in de inkomstenbelasting. Vervolgens kan hij dit dan weer aftrekken als onderhoudsverplichting (partneralimentatie). Voor de achterblijvende partner is deze onderhoudsverplichting belast als ontvangen voorziening. Van belang daarbij is echter wel dat dit expliciet wordt afgesproken en bij voorkeur in een overeenkomst wordt vastgelegd.

Uitkopen uit eigen woning na echtscheiding

Wilt u in de eigen woning blijven wonen, dan dient u uw partner uit te kopen. Dit houdt in dat de vertrekkende partner recht heeft op de helft van de waarde van de eigen woning. Of er sprake is van een overwaarde of een onderwaarde hangt af van de (taxatie)waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek. Is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning, dan is er sprake van een overwaarde en dient degene die in de woning blijft wonen de helft van de overwaarde aan de ex-partner te betalen. Is er sprake van een onderwaarde, dan moet de vertrekkende partner de helft van de onderwaarde betalen aan degene die in het huis blijft wonen.

Aansprakelijkheid hypotheekschuld

U blijft samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de hypotheekschuld tot overdracht of verkoop van de gezamenlijke woning. Als u aansprakelijk blijft, zal de hypotheekverstrekker u aansprakelijk stellen indien uw ex-partner niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. Daarom is het belangrijk om na te gaan of de hypotheekverstrekker bereid is u te ontslaan uit uw hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wat als u samen geen afspraken kan maken over de woning? 

Lukt het u niet om samen afspraken te maken over uw woning? Dan kunt u de rechter vragen hierover een beslissing te nemen. Enkel een advocaat kan namens u deze procedure bij de rechter starten. De rechter kan bepalen of de woning dient te worden verkocht en onder welke voorwaarden. Ook kan de rechter beslissen wie in de woning blijft wonen en hoe de lasten betaalt dienen te worden. Is de echtscheiding nog niet afgewikkeld? Dan kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen voor de woning.

Verdeling inboedel na scheiding

Als u er samen bent uitgekomen over de woning, kunt u ook afspraken maken over de verdeling van de inboedel. Onder de inboedel valt bijvoorbeeld uw servies, de meubels, de wasmachine enzovoort. Vindt u het lastig om de inboedel te verdelen dan kunt u onderstaande lijst gebruiken voor hulp:
Maak een inventarisatielijst.

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd bent u beide voor de helft eigenaar van alle bezittingen. Bij huwelijkse voorwaarden kan het zijn dat bepaalde bezittingen toch gezamenlijk eigendom zijn. Ook deze bezittingen dienen dan te worden verdeeld. In beide gevallen is het  verstandig om een inventarisatielijst te maken van de bezittingen die  verdeeld moeten worden.

Bepaal de waarde van de inboedel

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een taxateur inschakelen om de waarde van de (in)boedel te bepalen.

Bepaal wie wat wilt hebben

Demo Content

Bepaal of u beiden ongeveer evenveel inboedel heeft ontvangen

Indien de bezittingen zijn verdeeld, kunt u bekijken of de verdeling qua waarde ongeveer gelijk is. Als er sprake is van een groot verschil in de waarde, dan kunt u ervoor kiezen dit verschil met de ander te verrekenen.

Wat als u samen geen afspraken kunt maken over de inboedelverdeling?

Een verdeling van de inboedel bij een scheiding is onvermijdelijk. Soms lukt het niet om er samen uit te komen. Wilt uw ex-partner niet meewerken aan de verdeling van de inboedel dan kunt u de rechter verzoeken de inboedel te verdelen. Is de echtscheiding nog niet afgewikkeld? Dan kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen voor de woning en de daarbij behorende inboedel.

Kosten van de advocaat 

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten.  In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Familierecht advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De scheidingsadvocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl