Eenzijdig Scheiden

Eenzijdig Scheiden

Wilt u alleen uw echtscheiding aanvragen?

U wilt scheiden, maar lukt het u niet om samen met uw partner tot afspraken te komen? Dan heeft u een eigen advocaat nodig die uw belangen behartigt in de echtscheiding. Dit wordt ook wel een echtscheiding op eenzijdig verzoek genoemd. Wenst u de echtscheiding alleen aan te vragen, dan betekent dit overigens niet dat overleg met uw ex-partner is uitgesloten. RAEDT advocatuur kan u helpen door namens u met uw partner of de advocaat van uw partner in overleg te treden. Vaak lukt het dan alsnog om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld de kinderen en/of de financiën. Slaagt het overleg deels of is geen enkel overleg mogelijk dan kan RAEDT advocatuur u bijstaan in de gerechtelijke echtscheidingsprocedure. Op welke wijze RAEDT advocatuur ook voor u optreedt, de werkwijze is altijd gericht op het bereiken van een lange termijnoplossing.

De procedure tot echtscheiding

Om u een idee te geven over het verloop van een echtscheiding op eenzijdig verzoek wordt hier kort de procedure geschetst.
Opstellen (eventueel) ouderschapsplan

Als u samen minderjarige kinderen heeft, moet u afspraken over de kinderen vastleggen in een ouderschapsplan. Dit plan is verplicht. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter het verzoek tot echtscheiding namelijk niet in behandeling, tenzij het echt niet lukt om samen afspraken te maken. RAEDT advocatuur zal namens u overleggen met uw partner of diens advocaat over de inhoud van het ouderschapsplan. Vaak slaagt het overleg en kan een ouderschapsplan worden opgesteld.

Opstellen (eventueel) echtscheidingsconvenant

Vaak is overleg over de afwikkeling van de echtscheiding mogelijk , ook als u niet goed meer met elkaar door één deur kunt en u beiden een eigen advocaat heeft. Gedurende dit overleg gaat uw advocaat in gesprek met de advocaat van uw aanstaande ex-partner over bijvoorbeeld de navolgende onderwerpen:

Slaagt u erin afspraken te maken over de afwikkeling van de echtscheiding, dan  worden deze afspraken door uw advocaat vastgelegd in een echtscheidingsconvenant

Indienen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

Is het overleg geslaagd en bent u een echtscheidingsconvenant (en ouderschapsplan) overeengekomen, dan is de echtscheiding bij de rechtbank een formaliteit. Eén van beide advocaten dient het echtscheidingsverzoek te samen met het echtscheidingsconvenant (en het ouderschapsplan) in en de andere advocaat bericht de rechtbank hiermee akkoord te zijn. De rechter spreekt de echtscheiding uit, zonder dat een zitting hoeft plaats te vinden.

Is overleg deels of helemaal niet mogelijk? Waarschijnlijk komt er dan geen echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Met het verzoek tot echtscheiding kan dan een verzoek om nevenvoorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Hiermee wordt aan de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • boedelverdeling;
  • de echtelijke woning;
  • omgang met de kinderen;
  • Alimentatie

 

Is de andere partij het niet eens met het echtscheidingsverzoek of de gevraagde voorzieningen, dan geeft de rechter de andere partij de gelegenheid om hier schriftelijk op te reageren. Doorgaans wordt door de rechter na ontvangst van het verzoekschrift en het verweerschrift een zitting ingepland. Tijdens deze zitting kunnen partijen reageren op beide stukken. Vaak spreekt de rechter na deze zitting de echtscheiding uit. Soms geeft de rechter ook al een oordeel over de nevenvoorzieningen, maar afhankelijk van de zaak kan ook om aanhouding worden gevraagd. Bijvoorbeeld als de Raad voor Kinderbescherming een advies moet geven over de omgangsregeling of partijen nog nadere stukken moeten aanleveren voor het vaststellen van de alimentatie of boedelverdeling.

Escaleert uw echtscheiding? Vraag voorlopige voorzieningen aan

Soms kunnen de spanningen zo oplopen dat er gedurende de echtscheidingsprocedure tussentijdse maatregelen nodig zijn. RAEDT advocatuur kan dan namens u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. In dit geval bepaalt de rechter welke afspraken er tijdens de afwikkeling van de echtscheiding gelden. De voorlopige voorziening blijft gelden tot de echtscheiding definitief is. Voorlopige voorzieningen hebben alleen betrekking op de kinderen, de alimentatie, de woning en de bezittingen.

Wanneer is de echtscheiding definitief?

De scheiding is pas definitief als de beschikking (= uitspraak) van de rechter over de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In principe kan deze inschrijving pas na het verstrijken van de beroepstermijn plaatsvinden. De beroepstermijn is drie maanden en start één dag nadat de echtscheiding door de rechter is uitgesproken. Als u het beiden eens bent met de uitspraak van de rechter hoeft u echter de beroepstermijn niet af te wachten en kan de echtscheidingsadvocaat er voor zorgen dat de echtscheidingsbeschikking direct wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Let op! Inschrijving van uw echtscheiding moet binnen zes maanden geregeld zijn, anders blijft het huwelijk alsnog in stand.

Kosten echtscheidingsadvocaat 

Vaak wordt bij een echtscheiding de advocaatkosten gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee. Kiest u ervoor om samen te scheiden dan hanteert RAEDT advocaat vaste prijsafspraken. Wel zo duidelijk. Bent u op zoek naar een pro deo advocaat echtscheiding? Bij RAEDT advocatuur bent u dan aan het juiste adres. Echtscheidingsadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat echtscheiding en kan uw echtscheiding dus op pro deo basis doen.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen? 

RAEDT advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het familierecht en gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een echtscheidingsadvocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden bij uw echtscheiding. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De scheidingsadvocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Wenst u een afspraak of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met RAEDT advocatuur. 
Raedtadvocatuur.nl