Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

Bij een echtscheiding moet veel worden geregeld.

Wat moet u bijvoorbeeld doen met de woning? En wie houdt welke bankrekening? Maar u moet ook afspraken maken over de verdeling van het pensioen, de inboedel, alimentatie enzovoort. Het is dan fijn als u samen met uw ex-partner hierover afspraken kunt maken en deze afspraken kunt vastleggen in een echtscheidingsconvenant. U hoeft dan niet meer aan de rechter de verdeling van uw boedel te vragen. Is het echtscheidingsconvenant opgesteld en ondertekend, dan kan de echtscheiding doorgaans snel door uw advocaat worden geregeld. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is overigens alleen mogelijk als u overeenstemming heeft bereikt met uw partner over de afwikkeling van uw echtscheiding. Een echtscheidingsconvenant wordt dus vaak opgesteld als u besluit de echtscheiding gezamenlijk bij één advocaat te regelen. Een echtscheidingsconvenant is ook mogelijk als u beiden wordt bijgestaan door een eigen advocaat, maar overleg wel mogelijk is. RAEDT advocatuur kan u zowel adviseren over het echtscheidingsconvenant als het echtscheidingsconvenant voor u opstellen. Zo weet u zeker dat u alle afspraken in het convenant juist op papier heeft staan. Daarnaast kan RAEDT advocatuur dan ook voor u de echtscheiding op gezamenlijk of eenzijdig verzoek aanvragen. Wel zo gemakkelijk. Lukt het u niet om samen afspraken te maken? Ook dan kan RAEDT advocatuur u bijstaan tijdens uw echtscheiding. Neemt u dus gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd over de echtscheiding. Onderwerpen die vaak in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen zijn: Heeft u minderjarige kinderen? U bent dan verplicht de afspraken over de kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Vaak worden deze afspraken in een apart ouderschapsplan opgenomen, maar u kunt er ook voor kiezen het ouderschapsplan op te nemen in het echtscheidingsconvenant.

Waarom een echtscheidingsconvenant?

Vaak staat u met uw ex-partner nog op (redelijk) goede voet als u samen in staat bent afspraken te maken over de afwikkeling van uw echtscheiding. Meestal wordt gedacht dat het dan niet noodzakelijk is om deze afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. U kunt immers nog steeds goed met elkaar door één deur en u verwacht dan ook geen problemen. Er kan zich echter een situatie voordoen na de echtscheiding waardoor uw verstandhouding met uw ex-partner onverhoopt verslechtert. U heeft bijvoorbeeld afgesproken dat uw ex-partner na de echtscheiding alle woonlasten voor zijn rekening neemt totdat de gezamenlijke woning is verkocht. Door een ruzie is uw ex-partner niet langer bereid alle woonlasten voor zijn rekening te nemen. Hij ontkent dat deze afspraak over de woning is gemaakt en hij eist dat u de helft van de woonlasten voor uw rekening neemt. In dat geval is het fijn als u kunt terugvallen op een echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken over de afwikkeling van uw echtscheiding – en dus ook over de woning – staan opgenomen. Het is aan te raden om een echtscheidingsconvenant onderdeel te laten uitmaken van een beschikking (= uitspraak van de rechter). Het echtscheidingsconvenant heeft dan een executoriale titel, zodat de afspraken in het convenant direct afdwingbaar zijn. Meestal maakt het echtscheidingsconvenant deel uit van de echtscheidingsbeschikking, maar dit hoeft niet. Waarom is het voor u belangrijk dat de afspraken direct afdwingbaar zijn? Uw ex-partner weigert bijvoorbeeld de alimentatie te betalen. Als het echtscheidingsconvenant onderdeel uitmaakt van een beschikking kan het LBIO de alimentatie direct bij uw ex-partner incasseren. Wanneer het echtscheidingsconvenant geen deel uitmaakt van een beschikking moet u alsnog naar de rechter om nakoming van de gemaakte afspraak over de partneralimentatie af te dwingen voordat het LBIO de alimentatie voor u kan innen. Er gaat dan veel tijd verloren.

Terugkomen op de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant?

Soms blijkt achteraf dat in het echtscheidingsconvenant is gewerkt met onjuiste of onvolledige gegevens. Ook kan een onduidelijke formulering er voor zorgen dat u en uw ex-partner een afspraak anders uitleggen. Maar het kan ook zijn dat u het toch niet eens bent met één of meerdere afspraken in het echtscheidingsconvenant. Hierdoor ontstaat er achteraf discussie en twijfel over de gemaakte afspraken en dat was nou net niet de bedoeling van een echtscheidingsconvenant. Het is zeer lastig om een echtscheidingsconvenant open te breken, het is daarom aan te raden om het echtscheidingsconvenant op te laten stellen door een specialist. RAEDT advocatuur is zo’n specialist. Zij zal met u alle voor- en nadelen doornemen van de te maken afspraken, zodat u een weloverwogen afweging kunt maken. Tevens kan zij de afspraken helder en duidelijk omschrijven in het echtscheidingsconvenant. Zo voorkomt u problemen in de toekomst over de uitleg van het echtscheidingsconvenant en hoeft u geen dure rechtszaak te beginnen om alsnog uw gelijk af te dwingen.

Kosten advocaat

Vaak worden de advocaatkosten gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee. Al naar gelang uw zaak en financiële positie kan RAEDT advocatuur bijvoorbeeld uw zaak in behandeling nemen op basis van een vaste prijsafspraak of gunstig uurtarief. Bent u op zoek naar een pro deo advocaat? Bij RAEDT advocatuur bent u dan aan het juiste adres. Advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat  en kan voor u het echtscheidingsconvenant op pro deo basis opstellen, beoordelen enzovoort. Wilt u ook uw echtscheiding door RAEDT advocatuur laten regelen? Voor een uitgebreidere toelichting voor de advocaatkosten bij echtscheiding verwijst RAEDT advocatuur u naar de pagina: Tarieven.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen? 

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Wierden, Almelo, Nijverdal of Rijssen dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden bij uw echtscheiding. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De advocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Wenst u een afspraak of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met RAEDT advocatuur.
Raedtadvocatuur.nl