Scheiden

Scheiden

Scheidingsadvocaat nodig?

Heeft u problemen in uw huwelijk en komt u er samen niet meer uit? Een echtscheiding is dan vaak onoverkomelijk. Maar waar moet u beginnen? Bij een echtscheiding moet vaak in korte tijd een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Hiervoor is wel de nodige juridische kennis vereist. Dan is het fijn wanneer u zich tot RAEDT advocatuur kunt wenden. Een goede echtscheidingsadvocaat helpt en ontlast u door u te adviseren en uw juridische aangelegenheden te regelen. RAEDT advocatuur regelt dan ook niet alleen uw echtscheiding, maar kijkt ook samen met u naar  andere regelingen die getroffen moeten worden bij een echtscheiding, zoals:  

Gezamenlijk overleg of ieder een eigen advocaat?

Bij de zakelijke en juridische afwikkeling van de echtscheiding kunnen emoties hoog oplopen. Soms is overleg met uw partner dan niet meer mogelijk. In dat geval is het verstandig als u en uw partner beiden kiest voor een eigen advocaat echtscheiding, maar is overleg enigszins mogelijk dan is ‘samen scheiden’ een goede optie. Een vechtscheiding kost namelijk meer geld en tijd. Vaak neemt de emotionele last bij een vechtscheiding ook toe. Welke optie u ook kiest een goede echtscheidingsadvocaat kan u adequaat helpen. Het juridisch advies bij een echtscheiding kan door RAEDT advocatuur op de navolgende wijze worden geregeld:
  1. door gezamenlijk overleg waarbij u samen onder begeleiding van RAEDT advocatuur de echtscheiding en de gevolgen daarvan regelt (gezamenlijk verzoek /(samen scheiden);
  2. in overleg, waarbij u en uw partner ieder een eigen advocaat hebben (eenzijdig verzoek);
  3. door een procedure bij de rechtbank, op tegenspraak, waarbij u en uw partner een eigen advocaat hebben en het niet mogelijk is in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen (eenzijdig verzoek).

Hoe verloopt de procedure bij echtscheiding?

Slaagt u erin om de echtscheiding in gezamenlijk overleg onder begeleiding van een advocaat of mediator te regelen, dan ziet de procedure er bij de rechtbank anders uit dan dat u eenzijdig (alleen) de echtscheiding aanvraagt.

Procedure gezamenlijk overleg

Dient u gezamenlijk het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank, dan ziet de procedure er als volgt uit:
Opstellen echtscheidingsconvenant

Voordat gezamenlijk de echtscheiding wordt aangevraagd bij de rechtbank vindt er overleg plaats. Gedurende dit overleg geeft de scheidingsadvocaat u en uw partner advies over de echtscheiding, maar wijst u ook op uw rechten en plichten bij de echtscheiding. De afspraken die gemaakt zijn tijdens dit overleg worden door uw advocaat vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Vaak worden de navolgende onderwerpen in een echtscheidingsconvenant opgenomen:

Opstellen ouderschapsplan

Wanneer u samen (minderjarige) kinderen heeft, bent u ook verplicht een ouderschapsplan mee te sturen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. In dit ouderschapsplan wordt de verzorging en opvoeding van uw kinderen beschreven en er staan in ieder geval afspraken over:

  • de verdeling van de zorg en omgang met de kinderen;
  • hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen;
  • de kinderalimentatie.

Uiteraard stelt uw scheidingsadvocaat het ouderschapsplan voor u op.

Verzoek tot echtscheiding indienen bij rechtbank

Kiest u ervoor uw echtscheiding in gezamenlijk overleg te regelen, dan vraagt uw echtscheidingsadvocaat namens beide partners de echtscheiding aan. De scheidingsadvocaat doet dit door een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden door de echtscheidingsadvocaat als bijlage bij het verzoekschrift tot echtscheiding gevoegd.

Na ontvangst van het verzoekschrift zal de rechter de echtscheiding uitspreken in een beschikking (= uitspraak). Ook zal de rechter de afspraken die in het convenant en het ouderschapsplan staan bekrachtigen. 

De echtscheiding is pas definitief als…

De scheiding is pas definitief als de beschikking (= uitspraak) van de rechter over de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In principe kan deze inschrijving pas na het verstrijken van de beroepstermijn plaatsvinden. De beroepstermijn is drie maanden en start één dag nadat de echtscheiding door de rechter is uitgesproken. Als u het beiden eens bent met de uitspraak van de rechter hoeft u de beroepstermijn echter niet af te wachten en kan de echtscheidingsadvocaat er voor zorgen dat de echtscheidingsbeschikking direct wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Let op! Inschrijving van uw echtscheiding moet binnen zes maanden geregeld zijn, anders blijft het huwelijk alsnog in stand.

Procedure eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Wenst u de echtscheiding op eenzijdig verzoek bij de rechter aan te vragen, dan verloopt de procedure als volgt:
Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Komt u er samen met uw partner niet uit, dan is het verstandig om een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm te nemen die voor u alleen de echtscheiding aanvraagt. Eventueel kan door uw scheidingsadvocaat aan de rechter worden gevraagd om één of meer nevenvoorzieningen. Een nevenvoorziening houdt in dat de rechter beslist over een verzoek dat ziet op uw echtscheiding. Hierbij kunt u denken aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en de kinderen.

Als u samen minderjarige kinderen heeft, moet u afspraken over de kinderen vastleggen in een ouderschapsplan. Dit plan is verplicht. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling, tenzij het echt niet lukt om samen afspraken te maken.

Het maken van bezwaar tegen het verzoek tot echtscheiding

Het door uw advocaat opgestelde eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding wordt door een deurwaarder bij uw partner betekent. In het exploot van de deurwaarder staat vermeld binnen welke termijn uw partner het verweerschrift tot echtscheiding (=bezwaar) bij de rechtbank moet indienen.
Doorgaans wordt door de rechter na ontvangst van het verzoekschrift en het verweerschrift een zitting ingepland. Tijdens deze zitting kunnen partijen reageren op beide stukken. Vaak spreekt de rechter na deze zitting de echtscheiding uit. Soms geeft de rechter ook al een oordeel over de nevenvoorzieningen, maar afhankelijk van de zaak kan ook om aanhouding worden gevraagd. Bijvoorbeeld als de Raad voor Kinderbescherming een advies moet geven over een omgangsregeling of partijen nog nadere stukken moeten aanleveren voor het vaststellen van de alimentatie of de boedelverdeling.

Wanneer is de scheidingsaanvraag definitief?

De scheiding is pas definitief als de beschikking (= uitspraak) van de rechter over de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In principe kan deze inschrijving pas na het verstrijken van de beroepstermijn plaatsvinden. De beroepstermijn is drie maanden en gaat in één dag nadat de echtscheiding door de rechter is uitgesproken. Als u het beiden eens bent met de uitspraak van de rechter hoeft u de beroepstermijn niet af te wachten en kan de echtscheidingsadvocaat er voor zorgen dat de echtscheidingsbeschikking direct wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Let op! Inschrijving van uw echtscheiding moet binnen zes maanden geregeld zijn, anders blijft het huwelijk alsnog in stand.

Het aanvragen van voorlopige voorziening bij escalatie

Soms kunnen de spanningen tussen u en uw (ex-)partner zo oplopen dat er gedurende de echtscheidingsprocedure tussentijdse maatregelen nodig zijn. Uw echtscheidingsadvocaat kan dan bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. In dit geval bepaalt de rechter welke afspraken er tijdens de afwikkeling van de echtscheiding gelden. De voorlopige voorziening blijft gelden tot de echtscheiding definitief is. Voorlopige voorzieningen hebben alleen betrekking op de kinderen, de alimentatie, de woning en de bezittingen.

Advocaatkosten

Vaak wordt bij een echtscheiding de advocaatkosten gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee. Al naar gelang uw zaak en financiële positie kan RAEDT advocatuur bijvoorbeeld uw zaak in behandeling nemen op basis van een vaste prijsafspraak of gunstig uurtarief. Bent u op zoek naar een pro deo advocaat echtscheiding? Bij RAEDT advocatuur bent u dan aan het juiste adres. Echtscheidingsadvocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat echtscheiding en kan uw echtscheiding dus op pro deo basis doen.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een echtscheidingsadvocaat in Wierden, Almelo, Nijverdal of Rijssen dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden bij uw echtscheiding. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De scheidingsadvocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.
Raedtadvocatuur.nl